Onze uitdaging

Op dit moment krijgen mensen met een bijstandsuitkering kwijtschelding van de waterschapsheffing. Er zijn partijen die daar aan willen knabbelen, het is voor ons echter een grond voor een rechtvaardig beleid. Dat beleid moet in onze ogen wel worden gemoderniseerd. Veel mensen met weinig inkomen werken wel. Dat vinden we goed, maar zij worden gestrafd voor het werken en moeten wel hun waterschapsheffing betalen. Daarom willen we ZZP’ers tot de bijstandgrens ook vrijstellen. Net zoals AOW’ers zonder aanvullend pensioen.

Wat wil de PvdA:

– Bewoners van de regio met de kleinste beurs krijgen 100% kwijtschelding van de waterzuiveringsheffing

– Niet alleen mensen met een uitkering moeten deze kwijtschelding krijgen, maar ook werkenden met een minimaal inkomen, ZZP-ers en AOW-ers

– Maximaal 60% van de watersysteemheffing komt voor rekening van de ingezetenen. De rest komt voor rekening van gebouwd, ongebouwd (landbouwgrond en wegen) en natuur.