Onze uitdaging

Waterbeleving werd beschouwd als een maatschappelijke neventaak van het waterschap. Deze taak wint met name voor de stedeling aan belang (recreatiebehoefte zoals vissen, kanovaren, zwemmen). Daarnaast is hittestress een opkomend probleem in de steden. Water dat geschikt en toegankelijk is voor verschillende soorten recreatie wordt steeds belangrijker voor het welzijn en de leefbaarheid in de steden.

Wat gaat de PvdA hieraan doen?

– Dijken bieden kansen voor aantrekkelijke fiets- en voetpaden. Wij leggen daarbij een accent op de landschappelijk ingepaste dijken. Natuur- en cultuurhistorische waarden blijven behouden of worden versterkt.

– Waar natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd, wordt tevens zorg gedragen voor een blijvende bereikbaarheid van het water voor recreatie.

– Vissen moeten zich kunnen verplaatsen om een goede habitat te vinden. Wij willen daarom de watersystemen met elkaar verbinden.

– Het versterken van het waterbergend vermogen in steden (polderdaken, waterpleinen, e.d.) draagt tevens bij aan de bestrijding van hittestress.