Water is oneerlijk verdeeld: internationaal maar ook bij ons in Nederland. De armste delen van Nederland hebben het slechtste water. Ze zijn vaak het meest versteend en warmen daarom het snelst op. Bovendien zijn het vaak de meest kwetsbaarste delen voor wateroverlast.
Water is politiek. Daarom heb ik me verkiesbaar gesteld voor het Waterschap:
• Ik wil meer mensen betrekken bij de besluiten van het Waterschap.
• Ik wil dat je kan zwemmen in de Amstel en de grachten
• Ik vind dat de Waterschapsbelasting eerlijker verdeeld moet worden.
• Bovendien kunnen we geen compromis sluiten over de veiligheid van onze dijken. Muskusratten moeten bestreden worden. Het economisch belang kan niet boven de veiligheid gaan.

Simon heeft de volgende taken in zijn portefeuille:
• Digitalisering
• Communicatie
• Evenementen
• Innovatie
• Educatie
• Zwemmen
• Zuiveringen
• Energie- en klimaatneutraal beleid 

Ook is Simon woordvoerder voor de gebieden Amstelveen & Amsterdam.