Leny van Vliet zit voor haar tweede termijn binnen AGV. Voor haar functie als fractievoorzitter brengt ze een schat van bestuurlijke ervaring mee. Lid van de PvdA sinds 1981 en actief betrokken bij waterbeheer  sinds midden jaren tachtig.

 

De Partij van de Arbeid en Water zijn twee onderwerpen waarmee ik al sinds jaren bezig ben.

Eind 1981 meldde ik mij met forse tegenzin aan als lid van de PvdA. Tegenzin omdat in die jaren de PvdA een logge machtsmachine was, zeker in Amsterdam, de stad waar ik toen woonde en nu nog steeds. Tegelijk was ik van overtuigd dat er geen andere partij was waarin ik met mijn idealen terecht kon. Dat is nog steeds zo. Midden jaren tachtig werd ik als medewerker van de gemeente Amsterdam voor het eerst betrokken bij alles wat met water- en zuiveringbeheer te maken  heeft. Vanuit de gemeente werd ik bestuurslid van het Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland. Amsterdam deed toen alle zelf: watersysteem én zuivering van afvalwater. Toen per 1-1-1997 het waterschap Amstel, Gooi en Vecht van start ging, ben ik nog één jaar lid geweest van het overgangsbestuur. Daarna ben ik andere dingen gaan doen, o.a. raadslid in stadsdeel Binnenstad. Maar de belangstelling voor het water heeft mij nooit losgelaten. Dus toen het in 2008 mogelijk werd om namens een partij kandidaat te zijn voor het waterschapsbestuur, heb ik mij onmiddellijk gemeld. Sinds 2009 zit ik nu in het algemeen bestuur van Amstel, Gooi en Vecht en het werk boeit mij nog steeds, om niet te zeggen steeds meer. Momenteel ben ik als fractievoorzitter verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele fractie en “doe” de financiën als belangrijkste inhoudelijke taak.