Stephano Albert Stoffel is een Surinaamse-Nederlander die woont in Amsterdam Zuidoost, waar het water ook een belangrijke rol speelt. Onderwerpen die zich hier afspelen hebben te maken met wateroverlast en bodemdaling. Logisch, want de Bijlmer ligt in de Bijlmermeer, een polder die is ontstaan nadat het meer was leeggepompt. In dit water en natuurrijke gebied is de biodiversiteit belangrijk, zoals te zien is in onder meer de Bijlmerweide en het Gaasperpark en de Gaasperplas.

Stephano wil graag een bijdrage leveren aan ons mooie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook vindt hij het belangrijk om het waterschap uit te dragen naar de burgers door middel van leuke projecten.

Stephano heeft een sociale studie-achtergrond op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming (HVA) / pedagogiek.(VU). Daarnaast heeft hij zijn plek gevonden in de PvdA, zowel in zijn eigen stadsdeel als ook in het Waterschap AGV. 

Stephano heeft de volgende taken in zijn portefeuille:
• Cultuurhistorie incl. molens 
• Kunst
• Archief en Waterstaatsgeschiedenis
• Veiligheidsbeleid
• Dijken
• Recreatie

Ook is Stephano woordvoerder voor de gebieden Diemen, Zuid-Oost & Weesp