Gerjet woont in op de rand van het waterschap AGV namelijk in Kockengen in het Groene Hart. De bodemdaling maakt hij aan den lijve mee evenals de vermindering van de biodiversiteit.  Gerjet maakt zich hierover grote zorgen want het tast de leefbaarheid voor ons en met name onze (klein)kinderen aan. Het is goed dat de fractie van de PvdA zich druk maakt om deze ontwikkelingen te stoppen.