Onze uitdaging

Brak water uit diepe polders verslechtert de waterkwaliteit van het afvoerende water. Insecticiden, medicijnresten en microplastics vormen voor het oppervlaktewater een toenemend probleem. Het verbeteren van de waterkwaliteit van kleine wateren (sloten) staat in nauw verband met de kwaliteit van de overige AGV wateren.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties maken het vervuilde water voor een groot deel weer schoon, maar hoe meer vervuiling in het water terecht komt, hoe kostbaarder dit wordt en hoe meer vervuiling er zelfs na de zuivering zal overblijven. Dit kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het water, zoals de opkomst van blauwalg of het uitsterven van vissoorten en planten die afhankelijk zijn van de waterkwaliteit.

Waar moet er volgens ons gebeuren?

– AGV neemt zijn verantwoordelijkheid en eist van alle ondertekenaars van de Kader Richtlijn Water dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de afgesproken Europese normstellingen.

РAGV betrekt betrokkenen bij het voorkomen dat verontreinigingen met insecticiden, medicijnresten en microplastics in het oppervlaktewater terecht komen. 

– De PvdA wil dat de waterschappen het gebruik van insecticiden meer ontmoedigt.

– Vissen moeten zich kunnen verplaatsen om een goede habitat te vinden. Wij willen daarom de watersystemen met elkaar verbinden.