Algemene beschouwingen 2015

Afgelopen zomer ontvingen wij het rapport Visie Openbaar Bestuur “Waterbestuur dat werkt” van de Unie van Waterschappen inzake de toekomst van het openbaar bestuur in het algemeen en de rol en positie van de waterschappen daarin in het bijzonder.
Dit onderwerp speelt al vele jaren. Al in 2010, het was de tijd van de Operatie Storm, met als uitvloeisel het Nationaal Bestuursakkoord Water, waren de Algemene Beschouwingen van de PvdA aan dit onderwerp gewijd.

Waterveiligheid

Waterveiligheid betekent Veilige Dijken. Mensen, dieren en bezittingen in een land onder de zeespiegel worden beschermd door dijken tegen hoger gelegen water. De dijken liggen om polders, droogmakerijen zoals de Bijlmermeer en langs rivieren. Door molens en tegenwoordig elektrische gemalen wordt overtollig water uit die “badkuipen” gemalen. Recent heeft het Read more…

Klimaatbestendige steden

Dat zijn stedelijke gebieden die zeer forse, in korte tijd vallende regenbuien kunnen opvangen zonder veel wateroverlast. Die bovendien bij de voorspelde langere perioden van droogte geen last hebben van overmatige hitte, noch van watertekort. Klimaatverandering De voorspelling is dat het klimaat gaat veranderen. De temperatuur gaat stijgen en de Read more…