Bethunepolder (c) Alwin Slomp

Muskusratten

Als je ze ziet zwemmen in de sloten en kanalen van het waterschap zijn het snoezige beesten, ze lijken op de bever maar dan kleiner. In Nederland en in Europa kwamen ze oorspronkelijk niet voor, ze zijn 2 eeuwen geleden geïmporteerd, en hebben hier behalve de mensen geen natuurlijke vijanden. Read more…

De Rekenkamer

Niemand is zo briljant dat hij geen controle nodig heeft.  Bij het Rijk, de provincie en gemeente is dit al aardig geregeld met rekenkamers die de overheid op de vingers kijken, en tips geven als zaken niet goed lopen. De rekenkamer is onafhankelijk en doet eigen onderzoek. Waterschap AGV heeft Read more…

De Keur

De keur is het boek met alle regels en verboden van het Waterschap. Als je toch een activiteit wilt ondernemen die in strijd is met de regels, kan dat alleen als je er een vergunning voor aanvraagt. Dat gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van een steigertje in het water, of Read more…

Zwemmen in de grachten!

Hoe kunnen we de zwemveiligheid vergroten voor de Amsterdammers? De PvdA geeft 19 september het volgende initiatief ingediend in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Afgelopen zomer is er weer massaal gezwommen in de Amstel en de Amsterdamse grachten. De toegang is gratis en het ligt voor veel Amsterdammers voor Read more…

De slibcrisis van het waterschap

De verbrandingsovens van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) zijn uit veiligheidsoverwegingen vrijwel stil gelegd. Er wordt daardoor zelfs getwijfeld aan het voortbestaan van AEB. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is daardoor in grote problemen gekomen, omdat het zuiveringsslib verbrandt bij het AEB. Zuiveringsslib komt uit onze rioolwaterzuiveringen. Read more…