Het belang van baggeren

Nederland is een waterrijk land met vele kilometers rivieren, plassen, meren en grachten. Al deze waterzaken maken ons land mooi, bevaarbaar en toegankelijk voor elke bewoner, binnenvaartschipper of pleziervaarder. Om dit alles bevaarbaar te houden, moet er regelmatig slib worden verwijderd. Het slib, bagger, bestaat uit plantenresten, afval, bladeren en Read more…

Algemene beschouwingen 2015

Afgelopen zomer ontvingen wij het rapport Visie Openbaar Bestuur “Waterbestuur dat werkt” van de Unie van Waterschappen inzake de toekomst van het openbaar bestuur in het algemeen en de rol en positie van de waterschappen daarin in het bijzonder.
Dit onderwerp speelt al vele jaren. Al in 2010, het was de tijd van de Operatie Storm, met als uitvloeisel het Nationaal Bestuursakkoord Water, waren de Algemene Beschouwingen van de PvdA aan dit onderwerp gewijd.