Waterveiligheid

Waterveiligheid betekent Veilige Dijken. Mensen, dieren en bezittingen in een land onder de zeespiegel worden beschermd door dijken tegen hoger gelegen water. De dijken liggen om polders, droogmakerijen zoals de Bijlmermeer en langs rivieren. Door molens en tegenwoordig elektrische gemalen wordt overtollig water uit die “badkuipen” gemalen. Recent heeft het Read more…