Aardgas winnen uit het riool

Op 11 maart jongstleden keurde het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) het ‘Uitvoeringskrediet Groengasinstallatie Rioolwaterzuivering West’ goed.  AGV gaat aardgas maken uit zuiveringslib. AGV zorgt dat wat we door de wc spoelen niet langer afval is maar een belangrijk onderdeel wordt van een duurzame samenleving. Met Read more…

De slibcrisis van het waterschap

De verbrandingsovens van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) zijn uit veiligheidsoverwegingen vrijwel stil gelegd. Er wordt daardoor zelfs getwijfeld aan het voortbestaan van AEB. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is daardoor in grote problemen gekomen, omdat het zuiveringsslib verbrandt bij het AEB. Zuiveringsslib komt uit onze rioolwaterzuiveringen. Read more…