Initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit aangenomen: Het Waterschap is van ons allemaal!

Het initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit gaat om diversiteit qua etniciteit, gender, leeftijd, religie, geaardheid, lichamelijke beperking ofwel arbeidsvermogen. De fractie van de PvdA heeft op 5 januari 2020 het initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit ingediend ervan uitgaande dat het na enkele weken behandeld zou worden in de Commissie van bijstand en Read more…

Jaarrapportage 2019

In onze jaarrapportage over 2019 is te lezen welke belangrijke thema’s de revue zijn gepasseerd. We schetsen een beeld van de keuzes die de PvdA heeft gemaakt en welke gevolgen die hebben gehad voor ons waterschap. Het verslag is als bestand te downloaden. Het jaar begon met een groot debat Read more…

Algemene beschouwingen 2015

Afgelopen zomer ontvingen wij het rapport Visie Openbaar Bestuur “Waterbestuur dat werkt” van de Unie van Waterschappen inzake de toekomst van het openbaar bestuur in het algemeen en de rol en positie van de waterschappen daarin in het bijzonder.
Dit onderwerp speelt al vele jaren. Al in 2010, het was de tijd van de Operatie Storm, met als uitvloeisel het Nationaal Bestuursakkoord Water, waren de Algemene Beschouwingen van de PvdA aan dit onderwerp gewijd.