Bodemdaling in veenweidegebied

Bodemdaling moet aangepakt

Aansluitend op wat de Provincie Noord-Holland in haar omgevingsvisie heeft neergelegd, vinden wij dat het Waterschap vanuit zijn taak als waterbeheerder eraan moet bijdragen de bodemdaling met het daarbij vrijkomen van broeikasgassen te stoppen. Dit was onze insteek tijdens de AB-vergadering van 11 oktober waar de strategie van het waterschap Read more…

Algemene Beschouwingen 2017

Op 30 november stond de begroting voor 2018 op de agenda. Hierbij krijgen de fracties in het waterschapsbestuur altijd de gelegenheid om hun visie neer te leggen. Voor onze fractie hebben we ons beperkt tot een aantal onderwerpen waarvan we vinden dat ze extra aandacht zouden moeten krijgen. Dat zijn Read more…