Egbert

Echt goede fractievoorzitters zijn dun gezaaid, zelfs in de Partij van de Arbeid. Je moet aan de ene kant een halve bestuurder zijn maar dan zonder de staf die een wethouder of minister heeft. Aan de andere kant moet je een groep eigenwijze mensen weten te verenigen tot één politieke Read more…

Initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit aangenomen: Het Waterschap is van ons allemaal!

Het initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit gaat om diversiteit qua etniciteit, gender, leeftijd, religie, geaardheid, lichamelijke beperking ofwel arbeidsvermogen. De fractie van de PvdA heeft op 5 januari 2020 het initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit ingediend ervan uitgaande dat het na enkele weken behandeld zou worden in de Commissie van bijstand en Read more…

Geborgde zetels

Het is typisch waterschapsjargon, geborgde zetels. In andere overheden bestaat het niet. Daar worden alle zetels in de raad of het bestuur gekozen door de inwoners, one man one vote systeem, waardoor we allemaal dezelfde invloed hebben op de politieke besluiten die er over ons worden genomen. Bij waterschappen is Read more…

Jaarrapportage 2019

In onze jaarrapportage over 2019 is te lezen welke belangrijke thema’s de revue zijn gepasseerd. We schetsen een beeld van de keuzes die de PvdA heeft gemaakt en welke gevolgen die hebben gehad voor ons waterschap. Het verslag is als bestand te downloaden. Het jaar begon met een groot debat Read more…

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2019

Ieder jaar bij de begrotingsbehandeling presenteren de politieke partijen in het waterschap hun ideeën over de komende tijd en wat hen bezig houdt. Wij als PvdA hebben in de algemene beschouwingen van 2019 aandacht gevraagd voor twee zaken: de klimaatproblematiek die steeds sneller effect op ons lijkt te hebben. Kloppen Read more…