Hydroloog

De betrekkelijke onbekendheid van het waterschap houdt mij als communicatieadviseur en hydroloog al langer bezig. We vinden het zo vanzelfsprekend dat iedereen droge voeten houdt en kan rekenen op schoon water.

Tijdens mijn studie hydrologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam voerde ik een hydrologisch veldwerk uit in Portugal, in de Algarve. Daar leerde ik dat een eerlijke verdeling van water helemaal niet vanzelfsprekend is. De rijke boeren konden immers de diepste putten slaan en het meeste grondwater wegpompen. Wat ten koste ging van de omringende arme boeren.

Zo’n situatie kennen wij in Nederland niet. Want dankzij ons unieke stelsel van waterschappen geldt bij ons waterbeheer niet het recht van de sterkste. In het waterschap gaat het om het gemeenschappelijke belang. Dat moeten we waarborgen. Als afgevaardigde van de PvdA werk ik daaraan graag mee.

Volg me op twitter @BeadeB