Initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit aangenomen: Het Waterschap is van ons allemaal!

Het initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit gaat om diversiteit qua etniciteit, gender, leeftijd, religie, geaardheid, lichamelijke beperking ofwel arbeidsvermogen. De fractie van de PvdA heeft op 5 januari 2020 het initiatiefvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit ingediend ervan uitgaande dat het na enkele weken behandeld zou worden in de Commissie van bijstand en Read more…