Naar aanleiding van het artikel “Bouterse exit: stad kan de band aanhalen” op de voorpagina van Het Parool van donderdag 16 juli heeft de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur.

Beantwoording schriftelijke vragen waterbeheer Suriname

De schriftelijke vragen die enkele maanden geleden zijn gesteld over het waterbeheer in Suriname door de PvdA fractie, zijn onlangs door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht beantwoord. De fractie heeft notie genomen van het antwoord en stemt hiermee in.

Wij vinden het ook goed dat eraan gewerkt wordt om de samenwerking op het gebied van waterbeheer met Suriname weer op te pakken. In de voorbije jaren van de samenwerking tussen 2002 en 2007 zijn er projecten uitgevoerd op het gebied van advisering van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en het Ministerie van Openbare Werken. Na 2007 werd door de politieke situatie in Suriname de samenwerking min of meer gecontinueerd via Wereldwaternet, die verschillende projecten heeft uitgevoerd met de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij gericht op onder andere organisatieontwikkeling, verbetering van processen en het terugbrengen van Non Revenu Water. Als ook het aangaan van een partnership met het Overliggend Waterschap MCP in Nickerie gericht op onder andere het oprichten van inliggende waterschappen.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil de afgebroken samenwerking met Suriname weer oppakken via Wereldwaternet als gesprekspartner van de diverse waterorganisaties en relevante Ministeries in Suriname. Gesprekken over water laten zien dat beide partijen met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben, en dat men van elkaar kan leren en elkaar versterken.

Hier kunt u de beantwoording van de schriftelijke vragen door het Dagelijks Bestuur lezen.

Stephano Stoffel