Eind augustus konden de leden van het Algemeen Bestuur zich een goed beeld vormen van het belang van het gemaal in IJmuiden voor het watersysteem van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dankzij goede Corona-maatregelen kon dit bezoek doorgaan.

Belangrijkste reden om hier een bezoek te brengen, is om het bestuur mee te nemen in de dilemma’s waar we de komende jaren voor komen te staan als het gaat om het watersysteem. Hoe maken we het systeem toekomstbestendig? We hebben immers te maken met een veranderend klimaat met meer neerslag, grotere periodes van droogte en een stijgende zeespiegel. Dit in combinatie met bodemdaling.

Hier in IJmuiden komt dit allemaal bij elkaar. Hier voeren we het water af naar zee. Als het water op zee laag staat, kan dat door de schuiven open te zetten (spuien). Maar als het zeeniveau niet laag genoeg is, moeten de pompen het werk doen. Dat gebeurt de laatste jaren vaker dan voorheen en zal met de stijgende zeespiegel nog vaker voorkomen. Is het lange tijd droog, dan treedt het probleem van verzilting op, doordat er meer zout zeewater naar binnen stroomt.

Het bleek ook een goede timing, want de pompen in IJmuiden stonden aan. De afhankelijkheid van gemaal IJmuiden is dan direct zichtbaar. Nu kan alleen Gemaal Zeeburg water naar het Markermeer pompen, maar dit gemaal heeft een veel kleinere capaciteit. Dat was ook een van de discussiepunten: moeten we op zoek naar extra ‘uitlaten’ en waar moeten die dan komen?  

Het AB tijdens de rondleiding bij het gemaal in IJmuiden

Categories: waterveiligheid