Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een prachtige organisatie van het land. Een politieke organisatie die goed samenwerkt met Waternet. Het waterschap is een grootgebied van ruim 19 gemeenten met gezamenlijk 1,3 miljoen inwoners, waarvan Amsterdam de hoofdstad en ook de grootste gemeente is.

De afgelopen tijd is de wereld in rep en roer door de dood of feitelijk de standrechtelijke moord op de Afro-Amerikaan George Floyd. Dit leidde ook tot demonstraties in de verschillende steden in Nederland, die door voornamelijk jongeren werden bezocht. En niet alleen zwarte of gekleurde jongeren, maar ook witte jongeren. Door deze demonstraties werd er aandacht gevraagd voor de vele vormen van ongelijkheid in de maatschappij. Ongelijkheid qua etniciteit, arbeidsmarkt, vrijheid van meningsuiting en culturele expressie.

Het waterschap heeft ook zijn eigen issues met diversiteit en inclusiviteit, op het vlak van representatie. En wat betreft de arbeidsmarkt: een divers personeelsbestand (Waternet).

Afbeelding met scherm, tafel, kamer
Automatisch gegenereerde beschrijving

Wereldwaternet

Op 3 maart 2020 had Wereldwaternet een bijeenkomst over diversiteit en inclusiviteit. Het was een presentatie waarin hier zowel op nationaal als internationaal niveau werd ingegaan. Een van de doelgroepen waar er veel aandacht aan wordt besteed zijn vrouwen. Wereldwaternet versterkt deze vrouwen via trainingen om een belangrijke rol te vervullen in hun samenlevingen.

Afbeelding met persoon, binnen, mensen, groep
Automatisch gegenereerde beschrijving


Er was tijdens de bijeenkomst ook een presentatie vanuit de Gemeente Amsterdam, waarbij er specifiek werd aangegeven wat de stand van zaken is op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, als ook welke beleidsstappen op de planning staan. Enkele van deze stappen zijn:

  • een inclusieve en toegankelijke werkcultuur;
  • inclusief leiderschap;
  • een representatieve organisatie (afspiegeling Amsterdamse beroepsbevolking).

Na de presentatie van de Gemeente Amsterdam werd ik, Stephano Stoffel (duo-lid PvdA), in de gelegenheid gesteld om een uiteenzetting te geven over mijn ingediende initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit.

Diversiteit en inclusiviteit in het waterschap

Het waterschap moet ook stappen gaan maken op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Als men het algemeen bestuur van het waterschap in ogenschouw neemt, is het geen representatie van vorengenoemde waarden. En gezien het feit dat Amsterdam de grootste en meest multiculturele stad is in waterschap is dit zeer opvallend. Op dit moment is het aantal vrouwen redelijk goed vertegenwoordigd, maar de overige doelgroepen niet of nauwelijks.

Om het waterschap diverser en inclusiever te maken heb ik, als enig zichtbaar donkergetint duo-lid, een initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit ingediend om hier verandering in te brengen. Maar helaas is door de coronacrisis de behandeling van het initiatiefvoorstel enigszins vertraagd. Ondanks dat hebben de demonstraties uitgaande van Black Lives Matters bevestigd dat representatie er toe doet!

In ieder geval heeft de PvdA als diverse en inclusieve partij het initiatief genomen om bij het waterschap een betere representatie in gang te zetten.

Stephano Stoffel 

Categories: diversiteit