De provincie Noord-Holland en het waterschap AGV hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om de Oostelijke Vechtplassen (deels) uit te baggeren en het zwevend slib en waterplanten aan te pakken, een zeer goede ontwikkeling dus.

In dit stukje wil ik iets vertellen over het uitbaggeren. Dat gebeurt in 3 fases: eerst de 5 (Loosdrechtse) plassen, dan de jachthavens en vervolgens de natte natuur.

Alle 3 de fases worden nu voorbereid, maar als eerste worden de 5 plassen op onderdelen uitgebaggerd. Doel van het baggeren is het verbeteren van de scheepvaart en daarmee het aantrekkelijker maken van de Loosdrechtse plassen voor de recreatie, want dat is een groot probleem geworden.

Mooi is dat de bagger gebruikt kan worden voor het herstel van de legakkers in het hele gebied maar zeker in de Kievitsbuurten in het zuidwesten van de plassen. De zuidelijke Kievitsbuurt heeft een bijzondere natuurwaarde en daar mag dan ook niet met boten met motoren gevaren worden.

De achteruitgang van de legakkers wordt overigens veroorzaakt door golfslag en wind. De wind blaast de bomen op de legakkers om, en daarmee verdwijnt vaak een stuk van de legakker in het water. De legakker heet trouwens legakker omdat vroeger het uitgegraven veen daarop te drogen werd gelegd.

De planning voorziet de uitvoering in 2022. Tot die tijd worden depots gezocht op land en wordt gekeken waar de bagger gebruikt kan worden voor nieuwe natuureilanden.

Klik hier voor een kaartje met daarop o.a. de baggerlocaties.

Gerjet Wisse

Categories: WATERKWALITEIT