In onze jaarrapportage over 2019 is te lezen welke belangrijke thema’s de revue zijn gepasseerd. We schetsen een beeld van de keuzes die de PvdA heeft gemaakt en welke gevolgen die hebben gehad voor ons waterschap. Het verslag is als bestand te downloaden.

Het jaar begon met een groot debat over bodemdaling waarin de PvdA tegenover de andere partijen stond. Toen kwamen de verkiezingen waarbij we, ondanks de uitstekende score, door een rare restzetelverdeling toch een zetel kwijtraakten. We verwelkomden drie nieuwe fractieleden: Simon Deurloo, Stephano Stoffel en fractie-ondersteuner Eva Snijders, en namen afscheid van Leny van Vliet-Smit, Reinie Kaas en Rolf Steenwinkel, stuk voor stuk markante sociaaldemocraten die hun stempel op het waterschap hebben gedrukt.

Na de verkiezingen kwam een coalitie tot stand met VVD, PvdA, Water Natuurlijk en de landbouwfractie, ieder met één zetel in het Dagelijks Bestuur. Voor de PvdA werd die zetel gevuld door Bea de Buisonjé. Er werd een uitgebreid college akkoord opgesteld dat zowel op het gebied van bodemdaling als biodiversiteit zeer ambitieus is, en streeft naar verduurzaming en het creëren van nieuwe energie uit rioolslib.

Het belangrijkste thema van dit jaar was het onderwerp slib; na het stilvallen van het AEB en een paar bange dagen waarin naarstig naar een opslagplek werd gezocht hielp uiteindelijk Beelen ons uit de brand in Terneuzen. Gelukkig zijn we inmiddels in wat rustiger vaarwater beland want sinds oktober draait het AEB weer.

Zie voor de hele jaarrapportage het bestand hieronder.

Jaarrapportage PvdA fractie waterschap Amstel Gooi en Vecht 2019 versie def.[2824]Download