Het voorjaar van 2020 is zonnig en wel wat winderig, dus mooi, maar droog. Er zijn dus zorgen over de hoeveelheid neerslag. Een schets uit mijn eigen leefomgeving nabij Kockengen. Sinds half maart is er in mijn regenmeter 24 mm gevallen. 4 mm op 30 april, 10 mm op 1 mei en 14 mm op 4 mei. Dat is dus zeer plaatselijk. Overigens, kijk op de site van het KNMI dan zie je een meer algemeen beeld.

Het waterschap AGV heeft op 30 april al maatregelen getroffen, maar nog nooit zo vroeg in het seizoen, heel goed dus, maar zeer zorgelijk. Maar blijft het hierbij? Kan er, of beter, moet er nog meer gebeuren?

Dat is natuurlijk niet helemaal in te schatten. Er zijn wereldwijd weersprognoses die tot wel 6 maanden vooruit gaan. Het interpreteren daarvan is aan professionals b.v. van het KNMI.

De vijver in Gerjets tuin. Voor de tweede maal 10 cm verdampt

Zelf heb ik gekeken op 10 mei op de niet zo bekende site www.accuweather.com die een doorkijkje geeft tot 8 augustus. Natuurlijk, de onzekerheidsmarge neemt toe naarmate het tijdstip verder van ons afligt. Maar toch een indicatie over de hoeveelheid neerslag: in de rest van mei nog 9.8 mm; in juni wordt 23.9 mm verwacht; in juli 58,5 mm en tot 9 augustus 7,7 mm. Dat is echt heel weinig.Ter vergelijking: de gemiddelde neerslag in maart is 47.6mm,  april 34.0mm,  mei 60,4mm, juni 62,5mm, july 104,9mm en augustus 89,6mm.

Een scheur in het weiland

Nu al is een tekort van 93 mm (10/5)  en tot eind mei verwacht het KNMI een te kort van 125 mm. Nederland heeft nu al een groter tekort dan in de 5 droogste jaren. Het gevolg van de klimaatveranderingen is zichtbaar in beeld.

De Grutto, onze nationale weidevogel, en de Tuureluur en de Kievit en de Scholekster e.a. hebben het heel moeilijk, hun aantal neemt steeds sneller af. Ik zie dit in de polders rond mijn woonhuis gebeuren. Het land is zo hard dat de vogelsnavel er niet in komt om te foerageren, dit tot groot verdriet van mijn echtgenote, die weidevogelbeschermster is.

Wat kunnen we doen? Een nationale aanpak, want het is nu al het derde jaar op rij: Deltaplan voorkom droogte? Ik hoop het!

Gerjet Wisse

Categories: klimaatadaptatie