Het belang van baggeren

Nederland is een waterrijk land met vele kilometers rivieren, plassen, meren en grachten. Al deze waterzaken maken ons land mooi, bevaarbaar en toegankelijk voor elke bewoner, binnenvaartschipper of pleziervaarder. Om dit alles bevaarbaar te houden, moet er regelmatig slib worden verwijderd. Het slib, bagger, bestaat uit plantenresten, afval, bladeren en Read more…

Aardgas winnen uit het riool

Op 11 maart jongstleden keurde het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) het ‘Uitvoeringskrediet Groengasinstallatie Rioolwaterzuivering West’ goed.  AGV gaat aardgas maken uit zuiveringslib. AGV zorgt dat wat we door de wc spoelen niet langer afval is maar een belangrijk onderdeel wordt van een duurzame samenleving. Met Read more…