Jan Reerink overleed plotseling aan een hartstilstand op 13-01-2020. Reinie Kaas blikt terug op de herdenkingsdienst.

De vrijdag ervoor hadden Marjan L en ik nog met hem gepraat in Eye met uitzicht over het zon beschenen water van het IJ. We praatten over wat hem bezig hield: water en de partij waren daar onderdeel van.

Onbegrijpelijk dus dat we op een mistige 21 januari herdachten hoe zijn leven was geweest.

De Hernhutterkerk in Zeist was afgeladen vol met familie, vrienden, goede bekenden en partijgenoten. Er was geen dominee of pastoor die de dienst leidde, wel 5 sprekers die het hele leven van Jan met woord en beeld herdachten en voor ons inzichtelijk maakten en een familielid die dit aan elkaar praatte.

Zus

Een van zijn zussen vertelde over zijn plek in het gezin Reerink als een van de jongsten. Jan zat vaak in een stil hoekje te lezen, kennis opdoend. Als jongere zoon in een goed katholiek gezin in Twente ging hij naar het klein-seminarie. Priester of zendeling worden trok hem toch niet zo, het werd Groningen, waar hij rechten ging studeren.

Vriend

Daarover vertelde zijn beste vriend uit zijn studietijd. Naast studie waren ze  ook druk bezig met een rechtswinkel om iedere burger gelijke toegang tot het recht te geven. Verwondering bij mij, Jan te zien met lange haren. Ook toen al ging hij voor de inhoud van dat wat hem bezig hield, goed beslagen ten ijs komen.

Partijgenoot

Een partijgenoot uit Zeist deed kond over zijn partijloopbaan. Diepgaande interesse voor water begon toen hij Statenlid in Utrecht was en de dijkafschuiving in Wilnis meemaakte. Een gortdroge zomer, 2003, en toch een overstroming. Hoe kon dat, het water heeft hem niet meer losgelaten. Ook hier ging hij voor de inhoud, snappen waarom, niet voor de machtspelletjes.

Samen met vele waterschappers bleef hij hameren op de noodzaak van de waterschappen in het Nederlandse bestuursbestel, hoewel de partij deze bestuurslaag wilde afschaffen. Het zou een hoop bestuurlijke drukte oplossen en veel geld opleveren. Jan ging weer voor de inhoud, net als voor de sociaal-democratische punten in de verkiezingsprogramma’s voor de waterschappen, waaraan politieke partijen vanaf 2008 mee mochten doen.

Gelukkig is de koers van de partij wat de waterschapsbesturen betreft nu veranderd. Jan heeft ook daar niet aflatend aan bijgedragen met grote kennis van zaken.

Dijkgraaf

Patrick Poelmann, oud-dijkgraaf van HDSR vertelde over Jan’s tijd als (hoog)-heemraad bij dat waterschap. Hij meldde ook de cultuurhistorische betrokkenheid van Jan bij het watererfgoed van het schap.

Jan samen met Frans van Bork bij de vervallen afwateringssluis aan de Lekdijk
Heideheer

Als laatste vertelde een Heer van het gezelschap van Heideheeren over Jan als lid en voorzitter. Bij het gezelschap waar ik nog nooit van gehoord had, had Jan altijd inhoudelijke bijdragen, niet zelden over cultuurhistorie vaak in samenhang met water. Zoals hij ook deed bij de Vereniging van Waterstaat-geschiedenis waar hij in 2019 tot voorzitter werd verkozen.

Man van de inhoud

Jan R zal ik herinneren als een aimabel man met gedegen kennis van water en alles daaromheen, ook een van mijn interessegebieden. Jan die uitdroeg dat inhoudelijke kennis macht geeft en niet met spelletjes mee wilde spelen. Hij gaf altijd ook anderen de ruimte om zinnige dingen bij te dragen, altijd naar draagvlak strevend als er beslissingen genomen moesten worden.

Netwerkdag PvdA waterschappers (2019, Utrecht)

Amsterdam 25 januari 2020.

Reinie Kaas, oud secretaris waterbestuurders in de Partij van de Arbeid.

Categories: Bestuur