De Partij van de Arbeid is een politieke partij die diversiteit hoog in het vaandel draagt. Maar als het gaat om het Waterschap Amstel Gooi en Vecht merkt de PvdA fractie dat het daar nog slecht gesteld is wat betreft dit onderwerp. Dit heeft de fractie opgepakt en vorm gegeven door middel van het indienen van het initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit. Het is een voorstel dat niet alleen vraagt om meer etnische representatie in het vrijwel witte waterschap, maar ook wat betreft gender, leeftijd, religie, lichamelijke beperking ofwel arbeidsvermogen.

Om de stap te kunnen zetten naar het initiatiefvoorstel zijn er onder andere gesprekken gevoerd met verschillende actoren, zoals de LHBTQI gemeenschap. Maar er is ook een masterclass diversiteit en inclusiviteit georganiseerd op 10 december 2019, waaraan ook Dijkgraaf Gerhard van den Top van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een masterclass heeft gegeven. Hij richtte zich in zijn masterclass onder andere aan jongeren en spoorde ze aan om via een technische opleiding een carrière te ambiëren in het waterschap, alsook Waternet. Alhoewel hij ook aangaf dat mettertijd het waterschap vanzelf gaat verkleuren qua etniciteit.

Op donderdag 9 januari heeft fractie- en duo-lid van de PvdA, Stephano Stoffel, het initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit ingediend tijdens de commissievergadering. Hiermee hoopt de fractie van de PvdA dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en zijn ondersteunende entiteit Waternet, de Charter Diversiteit ondertekent en ook alle verdere stappen in het voorstel oppakt en omvormt in beleid en implementatie. Dit komt namelijk alle bewoners en kiesgerechtigden in het waterschap ten goede.

Stephano Stoffel

Categories: Waterschappen