Als je ze ziet zwemmen in de sloten en kanalen van het waterschap zijn het snoezige beesten, ze lijken op de bever maar dan kleiner. In Nederland en in Europa kwamen ze oorspronkelijk niet voor, ze zijn 2 eeuwen geleden geïmporteerd, en hebben hier behalve de mensen geen natuurlijke vijanden. Voor onze dijken zijn ze echter funest. Ze maken holen in de dijk, lange gangen, en in mum van tijd is de hele dijk kapot gegraven. Vandaar dat ons waterschap, samen met andere waterschappen, de muskusratten bestrijdt.

Niemand vindt het leuk om dieren te doden in vallen. Daarom moeten we proberen te voorkomen dat er teveel muskusratten komen, want hoe meer ratten, hoe meer je er moet doden. De waterschappen hebben een nieuw plan gemaakt waarbij ze ratten proberen terug te dringen naar de Duitse grens door er een paar jaar streng op te jagen. Kan dat? Ja dat kan, het is de Belgen ook gelukt. Maar het vraagt veel inspanning. De PvdA stemt in met dit plan. We willen zo weinig mogelijk dieren doden, dus liever nu een grote inspanning waardoor er straks niet veel meer hoeft te worden gedaan. Het is ook een zwaar beroep, muskusrattenbestrijder, en alleen al om die redenen willen wij dat de bestrijding in de toekomst minder hard hoeft te gebeuren. Als er in de toekomst minder vallen nodig zijn omdat alle muskusratten al bestreden zijn, is dat  ook goed nieuws voor de zogenoemde bijvangst. Dat zijn andere dieren, zoals bijvoorbeeld honden, die per ongeluk bij het zwemmen op de dijk in de val lopen. Ook dit willen wij in de toekomst voorkomen.

Egbert de Vries

Categories: WATERKWALITEIT