Niemand is zo briljant dat hij geen controle nodig heeft.  Bij het Rijk, de provincie en gemeente is dit al aardig geregeld met rekenkamers die de overheid op de vingers kijken, en tips geven als zaken niet goed lopen. De rekenkamer is onafhankelijk en doet eigen onderzoek. Waterschap AGV heeft ook een eigen goede rekenkamer.

Tot onze verbazing hebben veel waterschappen die niet. Dat vinden wij geen goed idee. We dienden een voorstel in bij de vergadering van het algemeen bestuur om bij de minister erop aan te dringen dat alle waterschappen een rekenkamer krijgen. Gelukkig steunden alle fracties ons. Het is nu het goede moment daarvoor omdat de minister onderzoek doet naar rekenkamers bij waterschappen.

Egbert de Vries

Categories: WATERKWALITEIT