Hoe goed we ook ons best doen, het lukt ons niet om de stijging van de belastingen eerlijk te verdelen. We hebben veel te doen in ons waterschap maar proberen de belastingen niet te sterk te laten stijgen. Dat is ons voor het belastingjaar 2020 weer gelukt. Alleen één groep, de boeren, komt er steeds slecht vanaf. Waar allen met zo´n 2,5 % in belastingen stijgen, gaat bij de boeren de belasting met 10% omhoog. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met de wettelijke regels rond belastingheffing voor waterschappen waar wij niet onderuit kunnen- en het is al een aantal jaren zo!

Dit overkomt ook andere waterschappen en vanuit de solidariteit gedachte tussen alle bevolkingsgroepen zijn wij het hier niet mee eens. Iedereen moet een gelijke stijging hebben in de belastingheffing. Daarom steunen ook andere PvdA fracties in andere waterschappen dit, en ook steeds meer andere politieke partijen. Samen willen de waterschappen nu een plan gaan bedenken om de minister voor te stellen de wettelijke regels op dit vlak aan te passen. We hebben goede hoop dat dit lukken gaat.

Egbert de Vries

Categories: Waterschappen