De keur is het boek met alle regels en verboden van het Waterschap. Als je toch een activiteit wilt ondernemen die in strijd is met de regels, kan dat alleen als je er een vergunning voor aanvraagt. Dat gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van een steigertje in het water, of een vis plek of strandje. Of om een bouwwerk in een dijk. Of over extra waterinlaat in de polder.

Vroeger moest je voor elke activiteit een vergunning aanvragen. Dat is duur en tijdrovend en houdt zowel de aanvrager als het waterschap bezig. Je betaalt er ook de kosten voor. Samen met een aantal politieke partijen hebben wij het nu omgedraaid: deze activiteiten zijn toegestaan tenzij ze ernstige schade toebrengen of het wateroppervlak sterk verminderen. Dat betekent dat je een steiger kunt bouwen als die niet te groot is, of een schuurtje kunt plaatsen als het de dijk niet schaadt. De handhavers van het waterschap houden toezicht of mensen de regels volgen. De verantwoordelijkheid ligt zo meer bij de burgers en bedrijven zelf.

Onze DB’er, Bea de Buisonjé, verdedigde de nieuwe keur, die Waterschapsverordening zal heten, met verve. Gelukkig is er ook bij de andere partijen veel steun voor deze keur zoals wij die het liefst voor ons zien. Er zijn belangrijke stappen gezet.

Egbert de Vries