De Keur

De keur is het boek met alle regels en verboden van het Waterschap. Als je toch een activiteit wilt ondernemen die in strijd is met de regels, kan dat alleen als je er een vergunning voor aanvraagt. Dat gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van een steigertje in het water, of Read more…

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2019

Ieder jaar bij de begrotingsbehandeling presenteren de politieke partijen in het waterschap hun ideeën over de komende tijd en wat hen bezig houdt. Wij als PvdA hebben in de algemene beschouwingen van 2019 aandacht gevraagd voor twee zaken: de klimaatproblematiek die steeds sneller effect op ons lijkt te hebben. Kloppen Read more…