Hoe kunnen we de zwemveiligheid vergroten voor de Amsterdammers?

De PvdA geeft 19 september het volgende initiatief ingediend in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht:

Afgelopen zomer is er weer massaal gezwommen in de Amstel en de Amsterdamse grachten. De toegang is gratis en het ligt voor veel Amsterdammers voor de deur, of om de hoek. Het water lijkt ook, met dank aan de noeste inspanning van de mensen van ons Waterschap, over het algemeen gezond genoeg om in te zwemmen. Bovendien wordt er door de City Swim nog eens extra promotie voor gemaakt.

Alleen mag dat eigenlijk niet, want de grachten en de Amstel zijn vaarwegen. Op www.zwemwater.nl en https://www.waternet.nl/ons-water/oppervlaktewater/zwemwater/ kun je dan ook niets vinden over de zwemwaterkwaliteit van onze grachten en de Amstel. (Alleen onze meren en het Buiten IJ worden gemonitord.)

De PvdA wil zwemmen in de grachten graag mogelijk maken. Zwemmen in open water moet voor iedereen mogelijk zijn. Of je nu aan de Vecht woont of in de Indische buurt, iedereen moet in staat zijn om zonder al te veel te reizen kosteloos te kunnen genieten van het openbare water.

Om dit mogelijk te maken, stelt de fractie van de PvdA het volgende voor:

  1. Creëer, in overleg met de Gemeente Amsterdam, meer zwemplekken die afgescheiden zijn van de vaarwegen. Voor het kantoor van ons Waterschap ligt nu zo’n afgescheiden zwemplek. Er zou er bijvoorbeeld ook één kunnen komen op het IJ, in de oksel van de Strekdam op Javaeiland.
  2. Voorzie al die afgescheiden zwemplekken van een watermonitoring systeem. Portefeuillehouder Mager heeft in juli van dit jaar al een lans gebroken voor een Amsterdeck, de slimme vlonder die real-time waterkwaliteit meet en weergeeft, op de locatie voor ons kantoor. Of het via een Amsterdeck of op een andere manier gaat, op www.zwemwater.nl moet je ook kunnen zien wat de kwaliteit is van het water in de grachten, in de Amstel en op het IJ.

We zullen het zwemmen in de vaarwegen bij warm weer nooit helemaal kunnen uitbannen. We kunnen het zwemmen wel veiliger maken door de waterkwaliteit te monitoren en meer van de vaarwegen afgescheiden zwemplekken te creëren.

De PvdA wil deze voorstellen graag bespreken in een vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap.

Zwemmers trainen voor de City Swim voor het AGV-gebouw

Simon Deurloo