De verbrandingsovens van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) zijn uit veiligheidsoverwegingen vrijwel stil gelegd. Er wordt daardoor zelfs getwijfeld aan het voortbestaan van AEB. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is daardoor in grote problemen gekomen, omdat het zuiveringsslib verbrandt bij het AEB.

Zuiveringsslib komt uit onze rioolwaterzuiveringen. Het is wat er overblijft van wat we door onze wc spoelen. Dagelijks produceert AGV acht tot tien vrachtwagens slib, en nu we die niet kunnen verbranden, staat het rioolwater ons tot de lippen. Dat is de slibcrisis. Het goede van de slibcrisis is dat iedereen nu weet dat het waterschap niet alleen verantwoordelijk is voor droge voeten, maar ook voor schoon water.

Vroeger konden we dit slib nog wel verbranden in Duitse bruinkoolcentrales of uitrijden als mest maar dat kan, onder meer door strengere milieu wetgeving, niet meer. Het gevolg hiervan is dat er nu vrachtwagens naar Terneuzen en Delfzijl rijden om ons stinkende goedje te kunnen storten op afgelegen terreintjes. Dat is duur, niet duurzaam en slechts een zeer tijdelijke oplossing.

De PvdA wil deze crisis aangrijpen om snel tot een duurzame slibverwerking te komen. In wezen is de slibcrisis een uitwas van onze overgang naar een duurzame economie. Slib verbranden is ook geen echt duurzame oplossing. Bovendien was verbranden bij AEB weliswaar goedkoop maar blijkt dat nu duurkoop te zijn.

We zullen moeten investeren in duurzame oplossingen zoals biogas, slibdroging en het nog beter terug winnen van grondstoffen. In potentie is zuiveringsslib een waardevolle grondstof die nooit opraakt.  Het mooist zou het zijn als we in de toekomst kunnen overschakelen naar superkritische vergassing. Dan zou het slib volledig worden omgezet in methaan, waterstof, zouten, mineralen en zuiver water.

De kost gaat voor de baat uit. AGV is trots op zijn relatief lage lasten voor de burger maar heeft te veel milieukosten doorgeschoven naar de toekomst. Er is bovendien een te kleine financiële reserve aangehouden. Dat blijkt nu en de PvdA heeft daarvoor ook altijd gewaarschuwd. De inwoners van AGV zullen als gevolg daarvan hoe dan ook meer moeten gaan betalen. Eens te meer reden om die lasten eerlijker te gaan verdelen, zoals de PvdA ook al jaren bepleit.

‘Never let a good crisis go to waste’, zei Churchill. Dit is goed moment om extra stappen te zetten naar een duurzame oplossing. Het poldermodel van de waterschappen heeft de afgelopen eeuwen aardig gewerkt om gezamenlijk het onderhoud van de dijken te doen en droge voeten te houden. De PvdA hoopt dat we in die geest kunnen samenwerken aan de kringloop economie en zorgen dat we ons water ook schoon houden.

Simon Deurloo