Op 11 juni is het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geïnstalleerd. In de weken daarvoor is een bestuursakkoord geschreven met de coalitiepartijen (VVD, Partij van de Arbeid, Water Natuurlijk en Ongebouwd). Het Bestuursakkoord is door alle partijen in het Algemeen Bestuur met uitzondering van de Partij voor de Dieren positief ontvangen. Meer over de inhoud van het ambitieuze plan voor de komende vier jaar is te vinden op de site van AGV.

De PvdA is in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door Bea de Buisonjé. In haar portefeuille heeft zij onder meer het watersysteem, cultuurhistorie, de keur, communicatie en participatie. En natuurlijk Amsterdam. Ze kon meteen al aan de bak tijdens het festival We make the City. In een kort interview vertelt ze over het belang van water en groen om een stad leefbaar te houden.

De eerste vergadering van het Algemeen Bestuur na de installatie ging onder meer over de Blaricumse Sluis en de Groote Zeesluis in Muiden. Onze bestuurder benadrukte hierbij het belang van communicatie met de direct betrokkenen.