De coalitie, bestaande uit VVD, PvdA, WaterNatuurlijk en Ongebouwd, heeft een ambitieus bestuursakkoord gemaakt. Dat aan de andere partijen in het waterschap is voorgelegd. Onder leiding van een van de formateurs, Jacqueline Verbeek, hebben zij in een interactieve sessie hun inbreng gegeven.

Het was een bijzonder inspirerende en dynamische bijeenkomst. Wat op zich wel opvallend was, omdat het pas laat op de avond plaats kon vinden. Eerder die avond was er nog een AB-vergadering en een commissievergadering. 

De bedoeling is om op deze manier een zo’n breed mogelijk draagvlak te krijgen voor de manier waarop we de komende vier jaar de uitdagingen aangaan waar ons waterschap voor staat. Of dat lukt zal blijken bij de definitieve presentatie op 11 juni.