Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat water er is voor iedereen. Of het nu gaat om veiligheid, schoon water of voldoende water. In het buitenland is dat wat anders. Dat heb ik ook gemerkt toen ik hydrologisch onderzoek deed in Portugal. Het grondwater was daar zeker niet eerlijk verdeeld. De rijkste boeren sloegen de diepste putten en pompten het meeste water weg.

In hoeverre speelt de ongelijke verdeling van water ook in Nederland? Na vier jaar in het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi Vecht weet ik het beter dan ooit. Water is níet eerlijk verdeeld. De beveiliging: die geldt voor iedereen op gelijke manier. Maar als het om voldoende water en schoon water gaat, zijn er wel degelijk verschillen.

Wateroverlast en droogte

Bijvoorbeeld als gevolg van de bebouwing. Wijken waar veel mensen met lagere inkomens wonen zijn vaak erg versteend. Hier zijn geen (voor)tuintjes en zijn de binnentuinen vaak dicht gebouwd. Ook is er weinig groen in de vaak smalle straten. Zelfs de speelpleinen zijn te vaak heel stenig ingericht. Bij felle regenbuien blijft het water op de straten staan. Door de huidige klimaatverandering is te verwachten dat dit dus steeds vaker voor zal komen. 

Tegelijkertijd zien we langere periodes van droogte en hitte. Ook dat is in buurten met weinig groen direct te merken. De temperatuur kan daar tot 6 graden hoger zijn dan op koelere plekken in de stad. Het is daar dan werkelijk niet meer te harden. Hittestress noemen we dat. Net als in de zeventiende eeuw kunnen mensen met hogere inkomens in de zomer als het in onze stad ondragelijk is, weg gaan naar een plek buiten de stad. Maar, iedereen zou toch op zijn minst een woonomgeving moeten hebben waarin voldoende koeling en wateropvang is?

Schoon water

Gaat het om schoon water, dan zijn ook daar verschillen. Bijvoorbeeld, wil je dat het water zo schoon is dat iedereen erin kan zwemmen of dat het schoon genoeg is om erin te varen? De PvdA in het Waterschap vindt dat eerste belangrijk omdat we weten dat mensen die minder geld hebben voor een kaartje voor het zwembad nu al in het water van de gracht en de Amstel springen. Zelfs als dat nog niet schoon genoeg is. Dat het schoonmaken van de Amstel geen eenvoudige zaak is, is een feit. Ondanks dat, leggen we ons daar niet bij neer. Vanwege het zwemmen, maar ook omdat de PvdA het belangrijk vindt dat er meer dieren en planten komen. 

Dijken en schoon water kosten geld en daarvoor betalen we belasting. Die belasting is nu nog wettelijk niet gekoppeld aan inkomen. We hebben er in ons waterschap voor gezorgd dat in ieder geval mensen met een minimuminkomen (ook ZZP’ers) dit niet hoeven te betalen. Dat willen we in ieder geval handhaven. Verder vinden we dat gebouweigenaren meer kunnen betalen, zodat inwoners minder hoeven te betalen. Dat is eerlijk verdelen.

Dit zijn allemaal redenen om voor het waterschap te stemmen op de PvdA. Het waterschap is er voor iederéén.

Bea de Buisonjé, #2 op de lijst.