Wie de PvdA kent weet dat wij altijd oog hebben voor een eerlijke verdeling van de lasten. Wie de sterkste schouders heeft, kan de zwaarste lasten dragen. Zo zijn we er allemaal zeker van dat lastdruk voor iedereen dragelijk is. Daarvoor hebben we ons ook ingespannen als het gaat om de leges, de rekening die je betaalt als je een vergunning aanvraagt bij het waterschap.

Allereerst hebben wij het initiatief genomen om de kosten van de vergunningaanvragen meer te laten rusten op degene die de vergunning aanvraagt, en minder op de andere inwoners en bedrijven in het waterschap. Immers, de aanvrager profiteert van de vergunning, de anderen in het waterschap meestal niet. Tot dit jaar lag de kostendekking op 50%. Mede door ons aandringen is dit percentage dit jaar verhoogd tot 62,5% en stijgt het volgend jaar verder tot 75%.

Verder hebben wij ervoor gezorgd dat grote bedrijven relatief meer gaan betalen voor de vergunning dan kleine ondernemers en particulieren. Dus ook bij de leges dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.