Naast een eerlijke lastenverdeling zijn er nog veel meer concrete onderwerpen waar de PvdA het verschil kan en wil maken in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In bijgaande video benadrukken we onder meer veiligheid, schoner water, biodiversiteit en bodemdaling.

Video PvdA Amstel Gooi en Vecht