Bodemdaling in veenweidegebied

Bodemdaling moet aangepakt

Aansluitend op wat de Provincie Noord-Holland in haar omgevingsvisie heeft neergelegd, vinden wij dat het Waterschap vanuit zijn taak als waterbeheerder eraan moet bijdragen de bodemdaling met het daarbij vrijkomen van broeikasgassen te stoppen. Dit was onze insteek tijdens de AB-vergadering van 11 oktober waar de strategie van het waterschap Read more…