Het Noordelijk halfrond is nog nooit zo lang zo warm en de droogte is nog nooit zo erg geweest. Er is maanden achtereen geen spat regen gevallen en de temperatuurrecords zijn verbroken.

Bij extreme droogte hanteren we een strikte verdringingsreeks. Daarmee bepalen we welke functie van het water behouden moet blijven als zich een extreme situatie voordoet. Dit is wettelijk vastgelegd.

Die reeks is:

  1. Veiligheid en natuur,
  2. nutsvoorzieningen,
  3. kleinschalig hoogwaardig watergebruik (proceswater en tijdelijke beregening),
  4. scheepvaart, landbouw, industrie, recreatie en visserij.

Dit wil dus zeggen dat categorie 4 als eerste de gevolgen van de droogte ondervindt en last krijgt van maatregelen die nodig zijn om de andere categorieën te beschermen.

Eerst veiligheid en natuur

In die verdringingsreeks zijn de veiligheid van dijken en bescherming van de natuur de allerbelangrijkste functies. Daar moet in principe alles voor wijken. Dat betekent bijvoorbeeld dat als het Naardermeer dreigt te verzilten wordt ingegrepen ook als dit ten koste gaat van de andere functie van het water (bijvoorbeeld de recreatievaart). In extreme gevallen kan dit zelfs ten koste gaan van de drinkwatervoorziening. Hoewel we in ons gebied in die verdringingsreeks gelukkig niet verder zijn gekomen dan niveau drie. Veiligheid en drinkwater hebben in ons gebied geen gevaar gelopen.

Om de gevolgen van de droogte zo veel mogelijk te beperken heeft het waterschap allerlei maatregelen getroffen. Van bellenschermen bij Zeeburg tot extra waterinlaat in de polder de Watergraafsmeer.