In ons verkiezingsprogramma hebben we het over meer aandacht voor groen en water in de stad. Blij verrast waren we met de onderbouwing hiervan door de publicatie van Tim van Hattum, projectleider Green Climat Solutions aan de Universiteit van Wageningen. In een uitgebreid artikel geeft hij zeven argumenten waarom een stad er goed aan doet om te vergroenen. Omdat de meeste van die argumenten ook direct betrekking hebben op het water, zetten we ze graag nog eens op een rijtje.

Het hele artikel is te lezen op gebiedsontwikkeling.nu

1. Minder wateroverlast in de stad

Meer groen in tuinen, op bedrijfsterreinen en in de openbare ruimte zorgt dat het regenwater wordt vastgehouden en geborgen op de plek waar het valt.

2. Verkoeling in de zomer

Bomen, struiken en ander groen (inclusief groene daken) verlagen de temperatuur in een stad doordat extra water verdampt. Een bitumen dak kan in de brandende zon opwarmen tot 70 graden. Een groen dak wordt onder dezelfde omstandigheden niet warmer dan 32 graden. Ook zorgen met name bomen voor schaduw en dus verkoeling.

3. Grotere biodiversiteit

De stad heeft een eigen ecosysteem met een breed palet aan plant- en diersoorten. Ook groene daken en groene gevels dragen bij aan de natuurwaarde.

4. Gezonder

De aanwezigheid van groen vermindert stress. Dit heeft direct gevolgen voor de gezondheid. Dat geldt direct voor ouderen die het gevaar lopen uit te drogen doordat ze te weinig drinken gedurende warme periodes. Indirect bieden groen en water een aantrekkelijke omgeving voor spelen en sporten. Meer bewegen draagt bij aan een betere gezondheid en voorkomen van overgewicht bij kinderen.

5. Beter voor de sociale cohesie in de stad

Met name buurtgroen fungeert als locatie waar buurtgenoten elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Een kwantitatieve analyse van enkele voorbeelden laat zien dat stadsbewoners elkaar inderdaad gemakkelijker opzoeken.

6. Aantrekkelijk voor vestiging van bedrijven

Groen verfraait de omgeving, kleedt gebouwen aan en verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebied. Hierdoor ontstaat een beter vestigingsklimaat.

7. Waardeverhoging van huizen en kantoren

Uit diverse onderzoeken blijkt de waarde van onroerend goed hoger te liggen bij uitzicht op water (15%), openbare ruimte (10%), park (6%) of plantsoen (5%).