Gezonde mensen, de natuur ook?

Voorstel financiering aanpak microverontreinigingen in ons oppervlaktewater Medicijnen zijn van veel waarde voor zieke mensen. Maar “what goes in, must come out”. Restproducten van de ingenomen medicijnen verlaten het lichaam via urine en ontlasting en komen zo via het gemeentelijke riool op de rioolwaterzuiverings-installaties (rwzi) van het waterschap terecht. Soms Read more…