Vrij plotseling is ons fractielid Mirugia Sikkens verhuisd naar Finland, om daar met haar partner een bedrijf te beginnen. Ze willen daar in het merengebied ten noorden van Helsinki een plek van rust en ontspanning bieden. De naam van het bedrijf is Lafinia. Natuurlijk hopen we dat ze daar succesvol zullen zijn. Gelukkig was Gerjet Wisse bereid haar plaats in te nemen. Voor ons een reden om hem een paar vragen te stellen.

Was het een verrassing dat je nu in het waterschapsbestuur zit? Heb je nog getwijfeld om het te gaan doen? 

Een verrassing in de zin van gebeurt er nog iets in de samenstelling van de huidige fractie was er niet. Je weet dat in een groep van 5 fractieleden er altijd iets kan gebeuren waardoor je als eerstvolgende op de lijst gevraagd wordt zitting te nemen in het bestuur en de fractie. De afgelopen 3 jaar heb ik daarmee rekening gehouden en wist dat ik mocht het zover komen ja zou zeggen. Daarom heb ik de fractienotulen ook aldoor gevolgd.

Waar komt je interesse voor het waterschapsbestuur vandaan? Zie je veel verschillen met de gemeenteraad? En overeenkomsten?

Mijn interesse in het waterschapsbestuur is al vrij oud. In 1998 heb ik mij al gekandideerd als bestuurslid, echter er was op de valreep een tweede Breukelaar die zich meldde, waardoor we uiteindelijk geen van tweeën in het bestuur kwamen, Tot mijn troost had ik wel de meeste stemmen. Mijn leus in die tijd was `Bagger eruit en vis er in’. Daar haalde ik zelfs het NOS journaal mee. Grappig, maar ook wel van belang is dat de Vecht intussen is uitgebaggerd en dat ik afgelopen week als lid van het Algemeen Bestuur de start mocht bijwonen van het schoonmaken van het laatste stukje Vecht (`het Slijk`) bij Maarssen, een soort zijarm van de Vecht.

Het mooie aan een waterschap is dat het in vergelijking met een gemeenteraad veel gerichter is op één onderwerp: water. Verder is de samenstelling van de gemeente en het waterschap wel degelijk wettelijk democratisch anders ingericht en daardoor moeilijk vergelijkbaar. Of dit terug is te zien in de kwaliteit van de besluiten moet ik nog ervaren.

Wat zie jij als de uitdaging waar we in ons waterschap de komende tijd voorstaan?

Bijzonder is dat een waterschap in pakweg 1998 nog ging over droge voeten en peilbesluiten (naar beneden). Nu gaat het over een scala van watergerelateerde onderwerpen, zoals bodemdaling, biodiversiteit, medicijnresten, slappe dijken, en natuurlijk ook droge voeten en peilbesluiten en niet te vergeten waterberging en (duurzame) energie winning. Dus veel interessanter en belangrijker dan 20 jaar geleden. Hoe snel kan het gaan. Het waterschap staat voor de enorme uitdaging het water schoon te houden en de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Heb je een specifieke focus?

 Het is een veelomvattende taak om waterschapsbestuurder te zijn en bijzonder plezierig om als invaller in een zeer deskundige fractie te mogen stappen. Mijn belangstelling ligt bij de urgentie van bodemdaling en daar vallen vele onderwerpen onder.