Op 30 november stond de begroting voor 2018 op de agenda. Hierbij krijgen de fracties in het waterschapsbestuur altijd de gelegenheid om hun visie neer te leggen. Voor onze fractie hebben we ons beperkt tot een aantal onderwerpen waarvan we vinden dat ze extra aandacht zouden moeten krijgen. Dat zijn bodemdaling, biodiversiteit en de toekomst van het bestuur.

Hoge prioriteit voor stoppen bodemdaling

Wij sturen op maatregelen die bodemdaling tegen gaan EN landbouw mogelijk blijven maken. De PvdA wil graag investeren in initiatieven en innovaties die ook ontstaan in de sector zelf. We juichen dat toe. Want alleen door het samen op te pakken kunnen de innovaties ook de pilotfase ontgroeien en op grote schaal worden toegepast.

Proef onderwaterdrainage

Zorg voor biodiversiteit en sterven van insecten

Ons waterschap is innovatief en vernieuwend als het gaat om nieuwe detectie van schadelijke chemische stoffen en ontwikkelen van voorstellen om zaken bij de bron aan te pakken. We doen een beroep op het DB en de organisatie op dat pad verder te gaan en waar nodig en mogelijk onze steun te vragen.

Vooruitblik naar 2019

We blikken vooruit op de verkiezingen in 2019. Het is in onze ogen van groot belang dat onze kiezers zich herkend voelen in de bestuurders. Daaraan moeten we het komende jaar extra werken. En aan de bekendheid van waterschappen in het algemeen.

Meer weten over wat er is gezegd? Lees dan bijgaande Algemene Beschouwingen.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PVDA 2017-def