Algemene Beschouwingen 2017

Op 30 november stond de begroting voor 2018 op de agenda. Hierbij krijgen de fracties in het waterschapsbestuur altijd de gelegenheid om hun visie neer te leggen. Voor onze fractie hebben we ons beperkt tot een aantal onderwerpen waarvan we vinden dat ze extra aandacht zouden moeten krijgen. Dat zijn Read more…

Ketenaanpak medicijnresten en andere verontreinigingen uit water

Ieder van ons weet dat het afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt gezuiverd in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Daarvoor wordt riool- en zuiveringsheffing gevraagd, een inkomensonafhankelijke belasting die kan worden kwijtgescholden aan bijstandsgerechtigden. Micro RWZI’s zijn destijds niet ingericht op het zuiveren van microverontreinigingen – naast medicijnresten ook microplastics en hormoonverstorende substanties Read more…