In het jaar 2016 zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest waarbij de PvdA op verschillende manieren hun invloed hebben kunnen uitoefenen. Enkele belangrijke punten hebben we hieronder op een rij gezet. Wil je meer weten wat we doen, meldt je dan aan voor onze nieuwsbrief.

De Ronde Hoep 

De Ronde Hoep

Het is na bijna 10 jaar gelukt om een begin te maken met de inrichting van de Ronde Hoep als calamiteitenpolder. Hiervoor is in 2016 de startnotitie aangenomen. Een algehele bescherming van de objecten in de polder met dijkjes hebben we daarbij afgewezen. Niet alleen omdat het te duur is vanwege de hoge onderhoudskosten, maar ook omdat het cultuurhistorisch niet wenselijk is. De Ronde Hoep is een uniek landschap, dat met de aanbreng van dijkjes ernstig verstoord zou worden. Voor de PvdA is het heel belangrijk geweest dat de inrichting gepaard gaat met een stimuleringsregeling. Hiervan kunnen de bewoners individueel gebruikmaken om hun bezittingen optimaal te beschermen.

Rioolwaterzuiveringen

Rioolwaterzuivering Amstelveen, foto AGV

Bijna de helft van het geld dat een Waterschap binnenkrijgt wordt besteed aan het zuiveren van afvalwater. Dat doen we op een steeds duurzamere manier, maar wel een kwestie van lang vooruit kijken.  Staan de zuiveringen op de juiste plek en hoe kan het beste zoveel mogelijk energie en grondstoffen uit het water worden gewonnen? Om die reden is heeft het Waterschap een plan gemaakt (het masterplan) waarbij 20 jaar vooruit wordt gekeken, voor een steeds duurzamere toekomst.

Zwemmen in de Amstel

Nu nog overal kunnen zwemmen in een schone Amstel

Het was meer dan een eeuw lang bijna ondenkbaar: zwemmen in de Amstel en de grachten van Amsterdam. Volgens de APV nog steeds verboden, maar daar trekken de Amsterdammers zich steeds minder van aan, in steeds grotere getalen springen zij in het water. Dit is het resultaat van decennia lang werken aan een betere waterkwaliteit. Daar zijn we trots op, maar is de Amstel echt zo schoon geworden? Om eerlijk te zijn, dat moet en kan nog veel beter. De PvdA fractie van AGV heeft daarom een motie ingediend, niet om alleen te kijken naar locatie en emissie van de rioolwater-zuiveringen, maar ook om andere bronnen van vervuiling aan te pakken, zoals de uitspoeling van mest, bestrijdingsmiddelen en andere vervuilingsbronnen. De motie is door het dagelijks bestuur overgenomen, een nadere uitwerking volgt dit jaar.

Pharmafilter bij het AMC te Amsterdam

Het is AGV gelukt om een belangrijke stap te zetten in de verwezenlijking van een decentrale zuivering bij het AMC. Niet alleen zal het afvalwater van het ziekenhuis op eigen terrein worden gezuiverd van medicijnresten, resistente en niet-resistente bacteriën en röntgencontrastmiddelen. Ook zal het gezuiverde water worden hergebruikt op het complex. Het ziekenhuis bespaart daarmee miljoenen liters kostbaar drinkwater, ook rioolbelasting hoeft niet meer te worden betaald. AGV zal deze zuivering beheren en leren of er nog meer innovaties mogelijk zijn.

Kwijtschelding

Waterschappen krijgen vrijwel al hun inkomsten door belastingen. Wij stellen ieder jaar het tarief vast waarbij ieder huishouden hetzelfde betaalt zonder rekening te houden met het inkomen.  Om die reden is het voor de PvdA belangrijk dat de laagste inkomens kwijtschelding krijgen. Vorig jaar hebben wij een notitie ingediend om te zorgen dat meer mensen kwijtschelding krijgen zoals ZZP-ers.  Dit jaar zullen wij zien of wij hier iedereen op meekrijgen.  Tenslotte hebben wij in onze voorstellen geregeld dat het waterschap beter zorgt dat mensen met schulden die daarom hun belasting niet betalen eerst worden doorverwezen naar het maatschappelijk werk in de gemeente waarna een betalingsregeling getroffen kan worden.

Leny van Vliet-Smit, Rolf Steenwinkel, Mirugia Sikkens, Egbert de Vries, Bea de Buisonjé en Reinie Kaas.