In diverse media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over het sterven van paarden die rondliepen in weiden in de polders die zijn gelegen in het waterschap. Aangezien er een aanwijzing is dat het komt door de kwaliteit van het slootwater, hebben we hierover vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur.

  1. Bent u bekend met deze berichten in de media?
  2. Het sterven van deze paarden is mogelijk veroorzaakt door het drinken van slootwater met een te hoge ijzerconcentratie. Deze zou het gevolg zijn van kwel uit de sterk ijzerhoudende grond. Acht u deze verklaring aannemelijk? Zo nee, waarom niet?
  3. Wie is er verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van deze sloten en wie meet deze waterkwaliteit?
  4. Valt onder deze verantwoordelijkheid ook de ijzerconcentratie als deze het gevolg is van natuurlijke bronnen in de ondergrond en natuurlijke kwel?
  5. Indien er relatief veel ijzer zit in sloten, wie is er dan verantwoordelijk voor de informatie daarover naar de betrokkenen, zoals de eigenaren en gebruikers van de omliggende weilanden en andere gebieden?
  6. Indien de betreffende paarden gestorven zijn door het drinken van slootwater met een te hoge concentratie (natuurlijk) ijzer, wat kan er dan door wie worden gedaan om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt.

Egbert de Vries