Waterveiligheid

Waterveiligheid betekent Veilige Dijken. Mensen, dieren en bezittingen in een land onder de zeespiegel worden beschermd door dijken tegen hoger gelegen water. De dijken liggen om polders, droogmakerijen zoals de Bijlmermeer en langs rivieren. Door molens en tegenwoordig elektrische gemalen wordt overtollig water uit die “badkuipen” gemalen. Recent heeft het Read more…

Klimaatbestendige steden

Dat zijn stedelijke gebieden die zeer forse, in korte tijd vallende regenbuien kunnen opvangen zonder veel wateroverlast. Die bovendien bij de voorspelde langere perioden van droogte geen last hebben van overmatige hitte, noch van watertekort. Klimaatverandering De voorspelling is dat het klimaat gaat veranderen. De temperatuur gaat stijgen en de Read more…