In ons jaarverslag over 2018 is te lezen welke belangrijke thema’s de revue zijn gepasseerd. We schetsen een beeld van de keuzes die de PvdA heeft gemaakt en welke gevolgen die hebben gehad voor ons waterschap. Het verslag is als PDF te downloaden.

In 2018 werden veel plannen waar we in 2015 mee van start zijn gegaan afgerond. Opvallend was dat er grote aandacht (ook landelijk) is gekomen voor de bodemdaling. Ook zijn we blij met de aandacht voor klimaatadaptatie. Minder tevreden zijn we, als het gaat om schoon water. Op veel plaatsen is de kwaliteit van het water achteruitgegaan. De komende vier jaar zullen we hier nog meer aan moeten doen.